مجله پیاورد سلامت- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نشانی: تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، کوچه شهید شفیعی، پلاک 19، دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

کدپستی:    1417864513
 تلفن:       66954233-021          

 دورنگار:   66954233-021

پست الکترونیک:  salamat@tums.ac.ir  
 وب سایت: http://payavard.tums.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه مجله پیاورد سلامت:
http://payavard.tums.ac.ir/find.php?item=1.57.15.fa
برگشت به اصل مطلب