پیاورد سلامت- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها


شاپای چاپی: ۸۱۳۲-۱۷۳۵
شاپای الکترونیکی: ۲۶۶۵-۲۰۰۸
ترتیب انتشار: دو ماهنامه

مدیر مسئول: دکتر رضا صفدری
سردبیر: دکتر ناهید عین‌الهی

مدیر اجرایی: زینب رجب‌نژاد
ویراستار ادبی: دکتر مهدی داداشی
ویراستار انگلیسی: دکتر نسرین دشتی
مشاور آمار:  دکتر سعید شهسواری
ویراستار فنی: زینب رجب‌نژاد

ویراستار منابع: هادی خوشنام
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی تهران


مجله پیاورد سلامت دارای رتبه علمی پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور بوده و نشریه‌ی تخصصی دانشکده علوم پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران است که در سطح ملی به صورت الکترونیکی با هدف ارایه نتایج پژوهش‌ها و دستاوردهای علمی در زمینه علوم پیراپزشکی و بهداشتی درمانی منتشر می‌گردد که مهمترین زمینه‌های آن به شرح زیر است:

- مدیریت اطلاعات و انفورماتیک پزشکی
- مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
- علوم پرتوی (رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی)

- علوم آزمایشگاهی (هماتولوژی، بیوشیمی، میکروبیولوژی و انگل شناسی)
کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی
- اتاق عمل
- هوشبری

نشانی مطلب در وبگاه پیاورد سلامت:
http://payavard.tums.ac.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب