مجله پیاورد سلامت- مشاوران علمی
مشاوران علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/6/10 | 

آذر و دی  ۱۳۹۹ -  دوره ۱۴ ،  شماره ۵

دکتر فرخنده اسدی - دکتر حسن اشرفی­ ریزی - دکتر سارا امام قلی­ پور - دکتر صادق امانی شلمزاری - دکتر اشرف امینی - دکتر شهیده امینی- دکتر محمد بازیار - دکتر آزاده بشیری - دکتر کامبیز بهاء­الدینی - دکتر فاطمه بهرام ­نژاد - دکتر فرانک بهزادی - دکتر ملیکه بهشتی­ فر دکتر فریده پاک - دکتر رضا پایدار - دکتر سیروس پناهی - دکتر ماشالله ترابی - دکتر داود حاصلی - دکتر ملوک­ السادات حسینی بهشتی - دکتر سیدمرتضی حسینی ­شکوه - دکتر سمیه داودی - دکتر حسین درگاهی دکتر صادق دهقانی - دکتر حجت رحمانی - دکتر زهرا رجبی - دکتر زهرا رود­دهقان - دکتر زهرا زارع - دکتر ساناز زرگر بالای­ جمع - دکتر لیلا شاهمرادی دکتر عاطفه شریف - دکتر افضل شمسی - دکتر فاطمه شیخ ­شعاعی - دکتر مصطفی شیخ الطائفه - دکتر آذر طل - دکتر یوسف عرفانی - دکتر هاشم عطاپور - دکتر فاطمه غضنفری - دکتر مرجان قاضی ­سعیدی - دکتر میترا قریب - دکتر ستار گرگانی فیروزجایی - دکتر آئین محمدی - دکتر علی­ محمد مصدق ­راد - دکتر داریوش مطلبی - دکتر سعید واحدی - دکتر محمدحسین یارمحمدیان - دکتر آزیتا یزدانی

نشانی مطلب در وبگاه مجله پیاورد سلامت:
http://payavard.tums.ac.ir/find.php?item=1.119.30.fa
برگشت به اصل مطلب