Referees page

 Vol. 16, No. 3 - Aug. 2022 :

Reviewers:
Zahra Abbasi Dolatabadi (Ph.D.) – Reza Afrisham (Ph.D.) – Shaban Alizadeh (Ph.D.) – Hasan Ashrafi-rizi (Ph.D.) – Seyed Mohammad Ayyoubzadeh (Ph.D.) – Jamaleddin Begjani (Ph.D.) – Hossein Dargahi (Ph.D.) – Sadegh Dehghani (Ph.D.) – Seyed Shadi Ebrahimi (Ph.D.) – Solaleh Emamgholipour (Ph.D.) – Jebraeil Farzi (Ph.D.) – Zahra Ghalavand (Ph.D.) – Marjan Ghazi Saeedi (Ph.D.) – Davoud Haseli (Ph.D.) – Neda Mohammadi (Ph.D.) – Farinaz Mousavi (M.D.) – Seyad Hadi Mousavi (Ph.D.) – Leila Nemati-Anarky (Ph.D.) – Bahram Nikmanesh (Ph.D.) – Abdolreza Nowrouzi Chakali (Ph.D.) – Azadeh Omidkhoda (Ph.D.) – Reza Rabiei (Ph.D.) – Monireh Rahimkhani (Ph.D.) – Marveh Rahmati (Ph.D.) – Maryam Rezaei (M.D.) – Zahra Rouddehghan (Ph.D.) – Jamil Sadeghifar (Ph.D.) – Leila Shahmoradi (Ph.D.) – Afzal Shamsi (Ph.D.) – Azam Shirinabadi Farahani (Ph.D.) – Jaleh Shoushtarian (Ph.D.) – Azar Tol (Ph.D.) – Saeed Vahedi (Ph.D.) – Maryam Zahmatkeshan (Ph.D.) – Zahra Zare (Ph.D.) – Sanaz Zargar Balayejam (Ph.D.)


View: 9903 Time(s)   |   Print: 637 Time(s)   |   Email: 3 Time(s)   |   0 Comment(s)

© 2023 , Tehran University of Medical Sciences, CC BY-NC 4.0

Designed & Developed by: Yektaweb