هیات تحریریه

مدیر مسئول:
رضا صفدری، دکتری تخصصی (.Ph.D) 
استاد، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. 

سردبیر:
ناهید عین الهی، دکتری تخصصی (.Ph.D)
استاد، گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. 

شورای نویسندگان:
محمد عبداللهی، متخصص سم شناسی و داروشناسی. 

استاد، گروه سم شناسی و داروشناسی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. 
شاهین آخوندزاده، متخصص علوم اعصاب (.M.D) 
استاد، گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
شعبان علیزاده، دکتری تخصصی (.Ph.D) 
استاد، گروه خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
حسن اشرفی ریزی، دکتری تخصصی (.Ph.D)
استاد، گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
وحید چنگیزی، دکتری تخصصی (.Ph.D)
استاد، گروه علوم پرتوی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. 
علی دباغ، متخصص بیهوشی (.M.D)
استاد، گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
حسین درگاهی، دکتری تخصصی (.Ph.D) 
استاد، گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. 
مهرداد فرزندی پور، دکتری تخصصی (.Ph.D)
استاد، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران.
مرجان قاضی سعیدی، دکتری تخصصی (.Ph.D)
استاد، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
ملوک السادات حسینی بهشتی، دکتری تخصصی (.Ph.D)
استادیار، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران، ایران.
فرحزاد جباری آزاد، دکتری تخصصی (.Ph.D)
استاد، گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
رضا خواجوئی، دکتری تخصصی (.Ph.D)
استاد، گروه علوم اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.
محمد محبوبی، دکتری تخصصی (.Ph.D)
دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشکده علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران
سیدرضا مجد زاده، دکتری تخصصی (.Ph.D)
استاد، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. 
علی اکبر موثق پ‍ور اکبری، دکتری تخصصی (.Ph.D)
استاد، گروه ایمنی شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
میترا نوربخش، دکتری تخصصی (.Ph.D) 
دانشیار، گروه بیوشیمی و تغذیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. 
فرحناز صدوقی، دکتری تخصصی (.Ph.D)
استاد، گروه مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
مجید صفا، دکتری تخصصی (.Ph.D)
استاد، گروه هماتولوژی و انتقال خون، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
مریم شکفته، دکتری تخصصی (.Ph.D)
دانشیار، گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
مسعود سلیمانی، دکتری تخصصی (.Ph.D)
استاد، گروه خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
مروت طاهری کلانی، دکتری تخصصی (.Ph.D) 
استاد، گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، لرستان، ایران. 
مسعود یونسیان، دکتری تخصصی (.Ph.D)
استاد، گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، پژوهشکده محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. 
فرهاد ذاکر، دکتری تخصصی (.Ph.D)
استاد، گروه هماتولوژی و انتقال خون، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مدیر اجرایی:
زینب رجب نژاد، کارشناس ارشد (.M.S)

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

ویراستار ادبی:
مهدی داداشی آرانی، دکترای تخصصی (.Ph.D)

دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

ویراستار انگلیسی:
نسرین دشتی، دکترای تخصصی (.Ph.D) 

دانشیار، گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. 

ویراستار فنی:
زینب رجب نژاد، کارشناس ارشد (.M.S)
کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
 
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 18165 بار   |   دفعات چاپ: 989 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 45 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پیاورد سلامت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی: یکتاوب افزار شرق

© 2023 , Tehran University of Medical Sciences, CC BY-NC 4.0

Designed & Developed by : Yektaweb