هیات تحریریه

مدیر مسئول:
رضا صفدری، دکترای تخصصی (.Ph.D) AWT IMAGE
استاد، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، عضو مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. 

سردبیر:
ناهید عین اللهی، دکترای تخصصی (.Ph.D)AWT IMAGE
استاد، گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. 

مدیر اجرایی:
زینب رجب نژاد، کارشناس ارشد AWT IMAGE
کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

ویراستار ادبی:
دکتر مهدی داداشی آرانی، دکترای تخصصی (.Ph.D)
دکترای تخصصی  زبان و ادبیات فارسی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

ویراستار انگلیسی:

نسرین دشتی، دکترای تخصصی(.Ph.D). AWT IMAGE
دانشیار، گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. 

احمدرضا فرزانه نژاد، کارشناس ارشد
مربی گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. 

ویراستار فنی:
زینب رجب نژاد، کارشناس ارشد AWT IMAGE
کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

شورای نویسندگان:

شاهین آخوندزاده، متخصص علوم اعصاب (.M.D) AWT IMAGE
استاد، گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. 

وحید چنگیزی، دکترای تخصصی (.Ph.D)AWT IMAGE
استاد، گروه علوم پرتوی، دانشکده پیراپزشکی، عضو مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. 

غلامرضا حسن زاده، دکترای تخصصی (.Ph.D) AWT IMAGE
استاد، گروه آناتومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. 

زاهد حسین خان، متخصص بیهوشی (.M.D) AWT IMAGE
استاد، گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. 

ملوک السادات حسینی بهشتی، دکترای تخصصی (.Ph.D)
استادیار، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران، ایران.

حسین درگاهی، دکترای تخصصی (.Ph.D) AWT IMAGE
استاد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده پیراپزشکی، عضو مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. 

فرهاد ذاکر، دکترای تخصصی (.Ph.D)AWT IMAGE
استاد، گروه هماتولوژی و انتقال خون، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

مصطفی رضائیان، دکترای تخصصی (.Ph.D)AWT IMAGE
استاد، گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. 

نادر ریاحی عالم، دکتری تخصصی (.Ph.D)
دانشیار، گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

محمدکاظم شریفی یزدی، دکترای تخصصی (.Ph.D) AWT IMAGE
استاد، گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، عضو مرکز تحقیقات زئونوز، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. 

رضا صفدری، دکترای تخصصی (.Ph.D) AWT IMAGE
استاد، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، عضو مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. 

محمد عبداللهی، متخصص سم شناسی و داروشناسی. AWT IMAGE
استاد، گروه سم شناسی و داروشناسی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. 

ناهید عین اللهی، دکترای تخصصی (.Ph.D)AWT IMAGE
استاد، گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. 

مهرداد فرزندی پور، دکترای تخصصی (.Ph.D)
استاد، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، تهران، ایران.

مرجان قاضی سعیدی، دکترای تخصصی (.Ph.D)
دانشیار، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

سیدجواد قاضی میرسعید، دکترای تخصصی (.Ph.D)AWT IMAGE
دانشیار، گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، عضو مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. 

شعبان علیزاده، دکترای تخصصی (.Ph.D) AWT IMAGE
دانشیار، گروه خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

سیدجمال الدین طبیبی، دکترای تخصصی (.Ph.D) AWT IMAGE
استاد، مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. 

سیدرضا مجد زاده، دکترای تخصصی (.Ph.D)AWT IMAGE
استاد، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. 

حسن علی ندایی، دکترای تخصصی (.Ph.D) AWT IMAGE
دانشیار، گروه رادیوتراپی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. 

مسعود یونسیان، دکترای تخصصی (.Ph.D)AWT IMAGE
استاد، گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، پژوهشکده محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. 

 
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 15387 بار   |   دفعات چاپ: 757 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 45 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پیاورد سلامت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 , Tehran University of Medical Sciences, CC BY-NC 4.0

Designed & Developed by : Yektaweb