دوره 13، شماره 3 - ( مرداد و شهریور 1398 )                   جلد 13 شماره 3 صفحات 211-222 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
2- استادیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران ، fashoaei@sina.tums.ac.ir
3- دانشیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
چکیده:   (1036 مشاهده)
زمینه و هدف: با توجه به نقش جوّ سازمانی در ارتقای انگیزه­ی کاری، عدم بهره‌گیری از کتابدارانی با روحیه­ی رضایتمند از شغل خود، می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری را به کتابخانه وارد کند. لذا هدف این پژوهش تعیین تاثیر جوّ سازمانی کتابخانه‌‌های دانشکده‌ای و بیمارستانی بر فرسودگی شغلی کتابداران شاغل در آن‌هاست.
روش بررسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی، نوع، توصیفی-تحلیلی و روش اجرای آن پیمایشی است. تعداد 177 کتابدار از کتابخانه‌های دانشکده‌ای و بیمارستانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، ایران و شهیدبهشتی در سال 1397 به روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفته‌است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسش­نامه‌­ی جوّ سازمانی Halpin و Croft (1963) و فرسودگی شغلیMaslach  و  Jackson(1985) بود. روایی آن توسط 3 نفر از متخصصان بررسی و پایایی آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ تأیید گردید. برای تحلیل داده‌‌های جمع‌آوری شده از نرم‌افزار Spss و آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده ‌است.
یافته­ها: یافته‌ها نشان داد که میانگین وضعیت جوّ سازمانی 3/4 و در حد مطلوب و میانگین وضعیت فرسودگی شغلی، 1/7 بوده که چون فرسودگی شغلی یک متغیر منفی است، بنابراین وضعیت فرسودگی شغلی کتابداران مطلوب بوده‌است. هم‌چنین مولفه‌های جوّ سازمانی به میزان 41 درصد متغیر فرسودگی شغلی را پیش‌بینی می‌کنند. در بین ویژگی‌های جمعیت‌شناختی، متغیر فرسودگی شغلی فقط از نظر رشته تحصیلی، و متغیر جوّ سازمانی از نظر نوع کتابخانه با یکدیگر تفاوت دارند.
 نتیجه‌گیری: به­‌طورکلی در کتابخانه‌های دانشگاه‌ها و بیمارستان‌های مورد بررسی، وضعیت جوّ سازمانی و فرسودگی شغلی مطلوب است و مولفه‌های جوّ سازمانی بر روی فرسودگی شغلی تاثیرگذار است.
متن کامل [PDF 462 kb]   (184 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
انتشار الکترونیک: 1398/7/16