دوره 13، شماره 3 - ( مرداد و شهریور 1398 )                   جلد 13 شماره 3 صفحات 194-200 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- کارشناس ارشد انگل شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران
2- استاد گروه انگل شناسی، مرکز تحقیقات بیماری های عفونی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران ، rasti_s@yahoo.com
3- دانشیار گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
4- دانشیار گروه انگل شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران
5- استادیار گروه انگل شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران
6- مربی، گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران
چکیده:   (1066 مشاهده)
زمینه و هدف: ورمامباورمیفورمیس آمیب آزادزی فرصت طلبی است که در منابع محیطی وجود دارد و سبب کراتیت آمیبی یا آنسفالیت گرانولوماتوز آمیبی در افراد نقص ایمنی می­شود. مطالعه­‌ی حاضر به منظور تعیین آلودگی به ورمامباورمیفورمیس در آب­های راکد و خاک اراک صورت گرفت.
روش بررسی: در این مطالعه­‌ی توصیفی، 60 نمونه آب راکد و 36 نمونه خاک پارک­های اراک جمع آوری گردید. پس از عبور دادن نمونه­‌ها از فیلترهای نیتروسلولز 0/45 میکرونی، در محیط آگار غیرمغذی 1/5 درصد (NNA) کشت و از نظر آمیب آزادزی بررسی شدند. پس از استخراج DNA، ورمامباورمیفورمیس با واکنش زنجیره­ای پلی­مراز (PCR) و پرایمرهای NA1 NA2، شناسایی شد. 8 ایزوله ورمامباورمیفورمیس تعیین توالی نوکلئوتید گردید و پس از بلاست و تایید گونه، در بانک ژن ثبت گردید. اطلاعات با نرم افزار SPSS و آزمون­های آماری فیشر و مجذورکای تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: از 96 نمونه منابع محیطی موردبررسی 29/2 درصد آلوده به آمیب آزادزی بودند. میزان آلودگی آب راکد و خاک به این آمیب به­ترتیب 28/3 درصد و 30/6 درصد بود(0/001P<). همچنین آلودگی به ورمامباورمیفورمیس به­‌ترتیب در 10 درصد و 16/7 درصد آب راکد و خاک تایید شد(0/001P<).
نتیجه گیری: آب­های راکد و خاک این منطقه، آلوده به آمیب­های آزادزی و ورمامبا است. با توجه به بیماری زا بودن این آمیب و امکان وجود اندوسیمبیونت بیماریزا در آن، آموزش بهداشت جهت کنترل و پیشگیری از بیماری به­‌خصوص در بیماران مستعد از جمله افراد استفاده کننده از لنزهای تماسی توصیه می­‌شود.
متن کامل [PDF 454 kb]   (263 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: علوم آزمایشگاهی
انتشار الکترونیک: 1398/7/16