دوره 13، شماره 1 - ( فروردین و اردیبهشت 1398 )                   جلد 13 شماره 1 صفحات 24-33 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور قم، قم، ایران
2- کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور مشهد، مشهد، ایران ، zakiani2004@gmail.com
چکیده:   (1376 مشاهده)
زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه‌­ی بین باورهای فراشناختی با میزان سازگاری فردی و اجتماعی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی ایران است.
روش بررسی: روش پژوهش حاضر توصیفی، از نوع همبستگی بود. جامعه آماری 51 نفر از کتابداران دانشگاه علوم پزشکی ایران بود. ابزار پژوهش، پرسش‌­نامه­‌های سازگاری فردی و اجتماعی کالیفرنیا و باورهای فراشناختی MCQ-30 بود. تحلیل داده‌­ها به روش آمار استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون) بود. داده‌­ها در برنامه آماری SPSS تجزیه و تحلیل گردید.
یافته‌­ها: نتایج نشان داد که بین سازگاری فردی با متغیرهای باورهای مثبت در مورد نگرانی، کنترل ناپذیری و خطر، خودآگاهی شناختی رابطه­‌ی منفی هست. اما با متغیر کنترل افکار، ارتباط مثبت بوده و هیچ ارتباطی با متغیر اطمینان شناختی گزارش نشد. ارتباط بین سازگاری اجتماعی با متغیرهای کنترل­ ناپذیری و خطر، اطمینان­‌شناختی، کنترل افکار مثبت بود. هیچ ارتباطی بین سازگاری اجتماعی و باورهای مثبت در مورد نگرانی دیده نشد. سازگاری اجتماعی با خودآگاهی شناختی ارتباط منفی داشت.
نتیجه­‌گیری: افزایش متغیر باورهای مثبت در مورد نگرانی باعث کاهش سازگاری فردی شده و بر سازگاری اجتماعی بی ­تاثیر است. افزایش متغیر کنترل ­ناپذیری و خطر، منجر به کاهش سازگاری فردی و افزایش سازگاری اجتماعی می­‌شود. افزایش اطمینان­‌شناختی کتابداران در سازگاری فردی بی‌­تاثیر بوده اما در سازگاری اجتماعی آنها تاثیر مثبت دارد. افزایش کنترل افکار درمیان کتابداران موجب افزایش سازگاری فردی و اجتماعی آنان می­‌شود. افزایش خودآگاهی شناختی، منجر به کاهش سازگاری های فردی و اجتماعی کتابداران می‌­گردد.
متن کامل [PDF 420 kb]   (857 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
انتشار الکترونیک: 1398/2/15