دوره 12، شماره 1 - ( فروردین و اردیبهشت 1397 )                   جلد 12 شماره 1 صفحات 62-69 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، مرکز پژوهش‌های علمی دانشجویان، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
2- دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، مرکز پژوهش‌های علمی دانشجویان، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران ، adarrudi@razi.tums.ac.ir
3- دانشجوی دکتری تخصصی اپیدمیولوژی، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
4- دکتری تخصصی اقتصاد سلامت، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
چکیده:   (2588 مشاهده)
زمینه و هدف: یکی از مهمترین تصمیمات دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی انتخاب موضوع پایان نامه است و عوامل زیادی در این تصمیم اثر می‌گذارند. بدین منظور این مطالعه با هدف اولویت‌بندی معیارهای انتخاب موضوع پایان نامه از دید دانشجویان دکتری با استفاده از روش AHP و رتبه بندی انجام گرفت.
روش بررسی: مطالعه ی تحلیلی حاضر در سال 1394 بر روی دانشجویان دکتری تخصصی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران که در زمان انجام مطالعه در مرحله ی انتخاب موضوع پایان نامه بودند، انجام گرفت. ابزار پژوهش، پرسش نامه‌ی طراحی شده شامل سه بخش: سؤالات دموگرافیک، سوالات مقایسه زوجی معیارها و در نهایت رتبه بندی معیارهای تاثیرگذار بر انتخاب موضوع پایان نامه بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش AHP، آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون
Mann-Whitney، انجام گرفت. 
یافته ها: تعداد 80 نفر از دانشجویان در این مطالعه شرکت کردند که 43 نفر(53/8 درصد) از آنها مرد بودند. بر اساس روش AHP، مهمترین معیار برای انتخاب موضوع پایان نامه، تازگی موضوع و کم اهمیت‌ترین آن محدود نبودن مکان اجرا به محل تحصیل بود. مهمترین معیار بر اساس روش رتبه‌ای علاقه به موضوع و کم اهمیت‌ترین آن محدود نبودن مکان اجرا به محل تحصیل بود. 
نتیجه‌گیری: اگرچه بین دو روش استفاده شده برای اولویت بندی معیارهای موثر در انتخاب موضوع پایان نامه تا حدودی تفاوت وجود داشت، با این حال بر اساس هر دو روش مهمترین معیارهای انتخاب موضوع پایان نامه از دید دانشجویان دکتری دانشکده بهداشت شامل تازگی موضوع، تسلط استاد راهنما به موضوع، دسترسی به امکانات و علاقه به موضوع بود.  
متن کامل [PDF 498 kb]   (1795 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
انتشار الکترونیک: 1397/3/13