دوره 11، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1396 )                   جلد 11 شماره 6 صفحات 610-617 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- کارشناس ارشد میکروبیولوژی، گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه، ساوه، ایران
2- استادیار گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه، ساوه، ایران ، dr_kumarss_amini@yahoo.com
چکیده:   (4947 مشاهده)
زمینه و هدف: استافیلوکوکوس اورئوس فاکتورهای ویرولانس متعددی از قبیل توکسین ها، فاکتورهای تعدیل‌کننده‌ی سیستم ایمنی و اگزوآنزیم ها را تولید می‌کنند. این مطالعه به‌منظور شناسایی فاکتورهای مرتبط با ویرولانس و مقاومت(tst ،etB ،etA ،mecA و femA) در استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از نمونه‌های بالینی با روش Multiplex PCR  انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه ی توصیفی- مقطعی، درمجموع ۶۰ استافیلوکوکوس اورئوس از بیمارستان شریعتی در تهران جمع‌آوری شد. حساسیت آنتی‌بیوتیکی به چندین عامل ضد میکروبی با استفاده از روش انتشار از دیسک و مطابق با دستورالعمل موسسه استاندارد آزمایشگاه و بالین انجام شد. پس از استخراج DNA ،Multiplex-PCR به‌منظور تکثیرtst ،etB ،etA ،mecA و femA  بر روی تمامی ایزوله‌های کلینیکی انجام شد.
یافته ها: در این مطالعه، تمامی ۶۰ ایزوله(%۱۰۰) ازنظر وجود ژن femA  مثبت بودند. بیشترین و کمترین میزان مقاومت به ترتیب مربوط به اریترومایسین و سفوکسیتین بود. تعداد ۳۳/۳%(۲۰;N) و ۴۳/۳%(۲۶;N) از ایزوله به ترتیب ژن‌های etb و tst را حمل می‌کنند. همه‌سویه‌ها برای ژن eta منفی بودند.
نتیجه گیری: نتایج ما نشان داد که در میان فاکتورهای زیاد تولیدشده توسط استافیلوکوکوس اورئوس، etb و tst نقش مهمی در پاتوژنز عفونت‌های استافیلوکوکی دارند. این نتایج نشان داد که شناسایی سویه‌های MRSA با استفاده از دیسک cefoxitin (در مقایسه اگزاسیلین) و یا PCR برای ژن mecA انجام شود.
متن کامل [PDF 639 kb]   (2224 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: علوم آزمایشگاهی
انتشار الکترونیک: 1396/12/9