دوره 9، شماره 3 - ( 6-1394 )                   جلد 9 شماره 3 صفحات 249-255 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- کارشناس ارشد میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات کردستان
2- دانشیار گروه میکروبیولوژی و ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی البرز و عضو مرکز تحقیقات میکروبیولوژی مواد غذایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
3- استاد بخش میکروب شناسی، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات میکروبیولوژی مواد غذایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، Soltanda@sina.tums.ac.ir
چکیده:   (6602 مشاهده)
زمینه و هدف: بیماری سیستیک فیبروزیس، یک اختلال شایع وراثتی و اتوزومی مغلوب است. یکی از این عوامل، بورخولدریا سپاسیه است که انتقال آن از طریق استفاده از لوازم مشترک در بخش بستری بیماران سیستیک فیبروزیس در بیمارستان صورت می گیرد. هدف این مطالعه، جداسازی و شناسایی باکتری بورخولدریا سپاسیه از ترشحات تنفسی بیماران سیستیک فیبروزیس مراجعه کننده به بیمارستان مسیح دانشوری است. روش بررسی: در یک مطالعه توصیفی تعداد 100 نمونه ترشحات ریوی مراجعین بیمارستان مسیح دانشوری که مبتلا به یا BCSA) سیستیک فیبروزیس بودند، جمع آوری شد. نمونه ها بر روی دو محیط کشت مک کانکی آگار و oC تلقیح شدند. پس از یک دوره انکوباسیون 48 ساعته در دمای (Burkholderia cepacia selective agar 35 ، کلنی های آگار، محیط سیمون سیترات، تست حرکت واندول، TSI مشکوک جدا و با استفاده از تست های فنوتیپی و بیوشیمیایی و مقاومت به ،Dnase آزمون دکربوکسیلاسیون آرژینین – اورنیتین – لایزین، آزمون ،(OF) اکسیداسیون– تخمیر ،MR_VP پلی میکسین شناسایی شدند. یافته ها: در این پژوهش از 100 نمونه ترشحات مورد بررسی، تعداد 5 مورد ایزوله به عنوان بورخولدریا سپاسیه با استفاده از آزمون های بیوشیمیایی شناسایی گردید. اگرچه نمونه مثبتی توسط محیط کشت افتراقی مک کانکی آگار بدست نیامد. نتیجه گیری: جهت جداسازی بورخولدریا سپاسیه در بیماران مبتلا به سیستیک فیبروزیس، بکار گیری محیط کشت از اهمیت خاصی برخوردار است. همچنین وجود 5% بورخولدریا سپاسیه در عفونت های سیستیک BCSA اختصاصی فیبروزیس در این مطالعه، بیانگر نیاز به استفاده از محی طهای کشت اختصاصی و رو شهای حسا ستر در تشخیص این باکتری دارد
متن کامل [PDF 280 kb]   (5560 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
انتشار الکترونیک: 1394/6/31