مجله پیاورد سلامت- مشاوران علمی
مشاوران علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۰ | 

 دوره 12 ،  شماره 5 - آذر و دی  1397 :

دکتر زهرا سادات اسدی دکتر حسن اشرفی ریزی دکتر ملوک السادات حسینی بهشتی دکتر رضا پایدار دکتر شهرام توفیقی دکتر رقیه خبیری - دکتر لیلا دشمنگیر دکتر مصطفی رباط جزی - دکتر شراره رستم نیاکان دکتر ساناز زرگر بالای جمع دکتر محمدرضا سلیمانی - دکتر لیلا شاهمرادی دکتر عاطفه شریف - دکتر فاطمه شیخ شعاعی دکتر عباس شیخ طاهری دکتر منصور ظهیری - دکتر محمدهیوا عبدخدا دکتر محمد عرب - دکتر مهدی علیپور حافظی دکتر مرجان قاضی سعیدی دکتر آزاده گودینی - دکتر نیلوفر محمدزاده دکتر یوسف مهدی پور - دکتر لیلا نعمتی انارکی - دکتر لیلا والی
 

نشانی مطلب در وبگاه مجله پیاورد سلامت:
http://payavard.tums.ac.ir/find.php?item=1.119.30.fa
برگشت به اصل مطلب