مجله پیاورد سلامت- مشاوران علمی
مشاوران علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۰ | 

مرداد و شهریور  1398 -  دوره 13  ،  شماره 3

دکتر سید شادی ابراهیمی – دکتر حمیده احتشام – دکتر فرخنده اسدی – دکتر زهرا بتولی – دکتر علی حسین قاسمی – دکتر شراره رستم نیاکان – دکتر نیره سادات روح اللهی – دکتر آرش روشن پور – دکتر میترا زارع – دکتر ساناز زرگر بالای­جمع – دکتر محمد­رضا سلیمانی – دکتر مهدی شقاقی – دکتر فاطمه شیخ شعاعی – دکتر افضل شمسی – دکتر سکینه عباسی – دکتر محمد­رضا علی­بیگ – دکتر شعبان علیزاده – دکتر نیکزاد عیسی­زاده – دکتر ابوالفتح غفاری – دکتر مرجان قاضی­سعیدی – دکتر مصطفی لنگری­زاده – دکتر محمود متوسل آرانی – دکتر زینب محمد­زاده – دکتر نیلوفر محمد­زاده – دکتر فاطمه ملکی – دکتر زهرا میدانی – دکتر لیلا نعمتی انارکی – دکتر بهرام نیک­منش – دکتر سعیده ولی­زاده حقی

 

نشانی مطلب در وبگاه مجله پیاورد سلامت:
http://payavard.tums.ac.ir/find.php?item=1.119.30.fa
برگشت به اصل مطلب