مجله پیاورد سلامت- مشاوران علمی
مشاوران علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۰ | 

دوره 12  ،  شماره 3 - مرداد  و  شهریور 1397 :

دکتر شادی ابراهیمی - دکتر امیر آتشی - دکتر مریم احمدی - دکتر زهرا سادات اسدی - دکتر سارا امامقلی پور - دکتر سلاله امامقلی پور - دکتر جواد بابائی - دکتر فرانک بهزادی - دکتر فریده پاک - دکتر ملیحه پاک نژاد- دکتر رضا پایدار - دکتر علی اکبر پورفتح اله - دکتر سید مرتضی حسینی شکوه - دکتر مصطفی رباط جزی - دکتر شهربانو رستمی - دکتر لیلا شاهمرادی - دکتر عباس شیخ طاهری - دکتر احمد عامریون - دکتر محمدهیوا عبدخدا - دکتر  محمدرضا علی بیگ - دکتر  فاطمه فهیم نیا - دکتر مرجان قاضی سعیدی - دکتر علی محمد مصدق راد - دکتر منیره ملکی - دکتر فریبا نباتچیان - دکتر لیلا نعمتی انارکی


نشانی مطلب در وبگاه مجله پیاورد سلامت:
http://payavard.tums.ac.ir/find.php?item=1.119.30.fa
برگشت به اصل مطلب