مجله پیاورد سلامت- مشاوران علمی
مشاوران علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۳/۲۱ | 

  دوره 12  ،  شماره 1 - فروردین  و  اردیبهشت  1397 :

دکتر فریدون آزاده دکتر آزاده امیدخدا دکتر امیرحسین اورندی دکتر محبوبه پارسائیان دکتر ابراهیم جعفری پویان دکتر علی حاجی قاسمعلی دکتر سید مرتضی حسینی شکوه - دکتر شراره رستم نیاکان دکتر شهربانو رستمی نیره السادات روح اللهی دکتر ساناز زرگر بالای جمع دکتر مریم شکفته دکتر فاطمه شیخ شعاعی دکتر حسین عامری محمدعلی عباسی مقدم - دکتر محمد هیوا عبدخدا - دکتر احمد فیاض بخش دکتر زهرا کاظم پور - دکتر سید جلال کیانی دکتر نیلوفر محمدزاده - دکتر مهدی محمدی - دکتر منیره ملکی دکتر یوسف مهدی پور دکتر احمد نجاتی - دکتر لیلا نعمتی انارکی دکتر سعید واحدی دکتر سعیده ولی زاده دکتر میرسعید یکانی نژادنشانی مطلب در وبگاه مجله پیاورد سلامت:
http://payavard.tums.ac.ir/find.php?item=1.119.30.fa
برگشت به اصل مطلب