دوره 13، شماره 2 - ( خرداد و تیر 1398 )                   جلد 13 شماره 2 صفحات 91-100 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- استاد مرکز تحقیقات میکروبیولوژی مواد غذایی، گروه پاتوبیولوژی، بخش میکروب شناسی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران ، soltanda@tums.ac.ir
2- کارشناس ارشد میکروب شناسی مواد غذایی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
3- استاد مرکز تحقیقات زئونوز، گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی،دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
4- کارشناس ارشد مرکز تحقیقات میکروبیولوژی مواد غذایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
5- استادیار آزمایشگاه کنترل غذا ودارو، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
چکیده:   (732 مشاهده)
زمینه و هدف: قابلیت بالای آلوده شدن مواد اولیه شیرینی به باکتری اشریشیا کلی، تنوع شیرینی­ها و تفاوت قابل توجه در سطح بهداشتی محل تولید و عرضه موجب شد تا این پژوهش به منظور بررسی فراوانی سویه­‌های مولد بتالاکتامازهای وسیع الطیف در اشریشیاکلیو ژن­های SHV، TEM و CTX-M انجام شود.
روش بررسی: در این مطالعه­‌ی توصیفی مقطعی تعداد 150 نمونه شیرینی از کارگاه­های سنتی شیرینی پزی یزد جمع آوری گردید. پس از شناسایی جدایه­های اشریشیاکلی با استفاده از تست­های استاندارد بیوشیمیایی و میکروبیولوژیکی، آزمون حساسیت آنتی بیوتیکی طبق دستورالعمل CLSI انجام گردید. جدایه­های مولد ESBL طی روش دیسک ترکیبی بر روی محیط مولر هینتون آگار شناسایی شدند و سپس تمامی جدایه­ها با استفاده از روش PCR برای وجود ژن­هایSHV ، TEM و CTX-M مورد ارزیابی قرار گرفتند.
یافته ها: در مجموع(30 جدایه؛ 20%) اشریشیاکلی به­‌دست آمد. نتایج آزمون حساسیت آنتی بیوتیکی نشان داد که بیشترین و کمترین مقاومت آنتی بیوتیکی مربوط به کلرامفنیکل(22 جدایه؛ 3/73%) و ایمی پنم(8 جدایه؛ 26/7%) بود. نتایج آزمون تست دیسک ترکیبی نشان داد که تنها 9 جدایه مولد ESBL بودند. آنالیز مولکولی مشخص کرد که به ترتیب 2، 4 و 3 جدایه برای وجود ژن­های TEM، SHV و CTX-M مثبت بودند.
نتیجه گیری: فراوانی حضور جدایه­‌های مقاوم به آنتی بیوتیک در شیرینی­های سنتی یزد در این بررسی، این مهم را خاطر نشان می­کند که اقدامات نظارتی و کنترلی بیشتری در تهیه و توزیع شیرینی­ها نیاز می­باشد.
متن کامل [PDF 631 kb]   (148 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: علوم آزمایشگاهی
انتشار الکترونیک: ۱۳۹۸/۴/۳۰