دوره 12، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1397 )                   جلد 12 شماره 6 صفحات 458-466 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده علوم پزشکی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2- استادیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده علوم پزشکی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ، l_nazary@yahoo.com
3- استاد گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده علوم پزشکی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده:   (1369 مشاهده)
زمینه و هدف: مشارکت بیمار یک مفهوم گسترده است و به عنوان یک موضوع مهم برای بهبود کیفیت خدمات و ایمنی بیماران محسوب می­‌شود که مورد توجه مدیران بخش سلامت قرار گرفته است؛ لذا این مطالعه با هدف بررسی تمایل پرستاران به مشارکت بیمار در زمینه ایمنی بیمار در بیمارستان های تابع دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 97-96 انجام شده است.
روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی-تحلیلی می­‌باشد که اطلاعات به صورت مقطعی بر روی 220 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی و غیرآموزشی تابع دانشگاه علوم پزشکی تهران که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند، انجام شد. جهت جمع آوری اطلاعات نیز از پرسش‌­نامه استاندارد
Malfait و همکاران با عنوان PaCT-HCW استفاده گردید. داده ها در نرم افزار SPSS و با استفاده از آمار توصیفی و آزمون رگرسیون در سطح  معناداری کمتر از 0/05 تجزیه و تحلیل شدند.  
یافته ها: از بین ویژگیهای فردی و شغلی پرستاران مورد مطالعه، دو ویژگی شامل مدت سابقه کار در بیمارستان(P=0/043 ,B=0/0323
)، مدت سابقه کار در بخش تخصصی محل خدمت(P=0/006 ,B=0/604) تأثیر مستقیم و ویژگی نوع بیمارستان محل خدمت(P=0/001 ,B=-8/182) تأثیر معکوس بر تمایل پرستاران به مشارکت بیمار در ایمنی بیمار داشته است. 
نتیجه گیری: مدیران بخش سلامت بهتر است ضمن ایجاد تسهیلات لازم و توسعه‌­ی برنامه های آموزشی در زمینه­‌ی مشارکت بیمار با رویکرد ایمنی بیمار، نوع بخش تخصصی، مدت سابقه پرستاران و همچنین دیدگاه مدیریتی بیمارستان را نیز مدنظر قراردهند.
متن کامل [PDF 442 kb]   (169 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
انتشار الکترونیک: ۱۳۹۷/۱۲/۲۸