دوره 12، شماره 2 - ( خرداد و تیر 1397 )                   جلد 12 شماره 2 صفحات 112-119 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
2- دانشجوی دکتری کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
3- کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران ، emami.m2020@gmail.com
چکیده:   (1738 مشاهده)
زمینه و هدف: بررسی تولیدات علمی در پایگاه های اطلاعاتی معتبر جهانی علاوه بر تعیین وضعیت موجود و کاستی ها، رهیافتی در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی هاست. هدف این مطالعه، بررسی تولیدات علمی مراکز تحقیقاتی دانشگاه های علوم پزشکی تهران و اصفهان نمایه شده در پایگاه اطلاعاتی Scopus طی سال‌های 2009 تا 2013 می باشد.
روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی- مقطعی و با رویکرد کاربردی است. جامعه پژوهش تمامی مقالات مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران و اصفهان نمایه شده در پایگاه اطلاعاتی Scopus طی سال‌های 2009 تا 2013 بود که به ترتیب، 5880 و 2154 مقاله در پایگاه بازیابی شد. برای توصیف داده‌ها، شامل توزیع فراوانی، محاسبه‌ی انحراف معیار و میانگین‌ها از روش‌های آمار توصیفی و برای مقایسه‌ی میانگین‌ها از آزمون T-Test در سطح استنباطی استفاده شد. داده‌ها در نرم افزارهای SPSS و Excel تحلیل گردید.
یافته‌ها: تولیدات علمی مراکز تحقیقاتی هر دو دانشگاه‌ در نمایه‌نامه اسکوپوس در سال‌های مورد بررسی، رشد صعودی داشته ‌است. مراکز تحقیقاتی غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران و قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بیشترین مقالات را داشتند. بیشترین میزان تولیدات متعلق به حوزه‌های موضوعی غدد و متابولیسم، علوم دارویی و قلب بود. بین تولیدات علمی مراکز دو دانشگاه تفاوت معنی‌داری وجود نداشت.
نتیجه‌گیری: رشد صعودی تولیدات علمی مراکز تحقیقاتی مورد بررسی، حاکی از اهمیت و توجه به برون‌دادهای علمی در راستای توسعه‌ی پایدار کشور است. ارایه یافته‌های پژوهش‌های مشابه می‌تواند در ایجاد انگیزه در پژوهشگران و حمایت مؤسسات از پژوهش‌ها مؤثر باشد. 
متن کامل [PDF 481 kb]   (747 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
انتشار الکترونیک: 1397/5/1