دوره 11، شماره 4 - ( مهر و آبان 1396 )                   جلد 11 شماره 4 صفحات 400-410 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
2- دانشیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران ، hassanashrafi@mng.mui.ac.ir
3- استادیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
4- مربی گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
چکیده:   (2235 مشاهده)
زمینه و هدف: با گسترش و ورود فناوری اطلاعات به کتابخانه‌های دانشگاهی، کارکرد‌ها و خدمات آنها‌ تحت تأثیر قرار گرفته است. با توجه به فلسفه ی وجودی کتابخانه‌های دانشگاهی در پیشبرد برنامه‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه، برای انجام رسالت خود به صورت مطلوب، باید از نیروی متخصص با مهارت‌های فناورانه بهره‌مند باشد. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل موثر‌ بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی دولتی اصفهان براساس مدل پذیرش فناوری تم(TAM) بود.
روش بررسی: روش پژوهش پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه طراحی شده براساس مدل تم بود. جامعه پژوهش ۱۵۱ نفر از کتابداران دانشگاهی شهر اصفهان و روش نمونه‌گیری سرشماری بود. روایی توسط متخصصان کتابداری و اطلاع‌رسانی و فناوری اطلاعات تایید و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ(۰/۸۹) به دست آمد. نوع آمار توصیفی و استنباطی و نرم‌افزار تجزیه و تحلیل داده‌ها ۲۰ SPSS بود.
یافته‌ها: مدل پذیرش فناوری با کسب ضریب تعیین نهایی ۰/۲۸۲ قابلیت کاربرد در جامعه ی مورد مطالعه را دارد، این بدان معنی است که قابلیت کاربرد مدل(TAM) برای مطالعه ی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی اصفهان تا حدودی مناسب بود. اولویت‌ها برای اثرات متغیرهای مدل پذیرش فناوری بر استفاده ی واقعی از فناوری اطلاعات، به ترتیب، تمایل به استفاده(۰/۳۹)، برداشت ذهنی از سهولت استفاده(۰/۲۱)، برداشت ذهنی از سودمندی(۰/۱۵) و نگرش به استفاده از فناوری اطلاعات(۰/۱۲) بود.
نتیجه‌گیری: تامین زیر ساخت‌های لازم فناوری اطلاعات و سپس آموزش‌های لازم در راستای استفاده کارآمد از فناوری برای کتابداران لحاظ شود. همچنین در سرفصل‌های این رشته ی تخصصی، به آشنایی با فناوری‌های اطلاعات کتابخانه‌ای توجه شود.
متن کامل [PDF 517 kb]   (1533 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: فناوری اطلاعات سلامت
انتشار الکترونیک: ۱۳۹۶/۹/۱۴