دوره 11، شماره 3 - ( مرداد و شهریور 1396 )                   جلد 11 شماره 3 صفحات 259-265 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- استادیار گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نورآباد ممسنی، نورآباد ممسنی، ایران
2- استاد گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران ، a-mozafari@srbiau.ac.ir
3- استادیار گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه پیام نور، واحد البرز، کرج، ایران
چکیده:   (1297 مشاهده)
زمینه و هدف: امروزه، سازمان ها در ابعاد و جنبه های مختلف به طور چشم گیر بر دانش و سرمایه های فکری تاکید دارند. دانش و اطلاعات، قدرت است و هر کسی از آن برخوردار شود، صاحب قدرت است. بنابراین توجه به دانش و سرمایه های فکری برای رسیدن به توان مند سازهای روان شناختی در هر سازمانی یک امر ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد. هدف اصلی این تحقیق، تعیین تاثیر سرمایه فکری بر توان مند سازهای روان شناختی کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران است.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی– کاربردی به صورت مقطعی بین ۲۳۰ نفر از کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران در سال ۱۳۹۴ و با روش نمونه گیری در دسترس انجام گرفت. ابزار جمع آوری داده ها در این مطالعه، پرسش نامه های استاندارد سرمایه فکری Bountis و توان مند سازهای روان شناختی Spritzer به ترتیب با ضریب آلفای کرونباخ ۰/۷۱ و ۰/۸۶ بود. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss از طریق آمار توصیفی و آزمون رگرسیون و رگرسیون چندگانه انجام گرفت. 
یافته ها: نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که میانگین سرمایه فکری و توان مند سازی روان شناختی به ترتیب برابر ۳/۴۹ و ۳/۸۱ بوده و همچنین سرمایه فکری قابلیت پیش بینی توان مند سازهای روان شناختی آزمودنی ها را داشت(۰/۱۲=R square). 
نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصله، شایسته است که در سازمان ها از سرمایه های فکری برای توان مند سازی روان شناختی بیشتر استفاده گردد و دوره های آموزشی در زمینه ی استفاده از سرمایه های فکری و متناسب با نیازهای کارشناسان برنامه ریزی گردد.
متن کامل [PDF 363 kb]   (760 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
انتشار الکترونیک: ۱۳۹۶/۶/۲۷