جلد 11 - ویژه نامه شماره 1                   جلد 11 - ویژه نامه شماره 1 صفحات 53-65 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
2- دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی بین‌الملل، دانشکده مدیریت، اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران ، amin.k.haghighat@gmail.com
3- دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
چکیده:   (1600 مشاهده)
زمینه و هدف: در سالیان اخیر، اهمیت روز‌افزون بخش خدمات درمانی در راستای ارتقای مدیریت سلامت منجر به تمرکز بر بهبود کیفیت خدمات شده است و مراکز خدمات درمانی آن را به عنوان یک مزیت رقابتی استراتژیک مورد توجه قرار داده‌‌اند. در این راستا پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش بهبود کیفیت خدمات در ارتقای عملکرد برند در صنعت خدمات درمانی است. 
روش ‌بررسی: جهت انجام پژوهش، نمونه ی ۳۹۲ نفری از بیماران بیمارستان‌های شهر تهران با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و در دسترس، بررسی شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل‌یابی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. هم‌چنین جهت مقایسه ی بیمارستان‌های دولتی و خصوصی از آزمون t دو نمونه‌ای مستقل استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که کیفیت مطلوب خدمات بر ارزش ویژه ی برند؛ ارزش ویژه ی برند بر ترجیح برند، قصد تکرار خرید و عملکرد برند تأثیر معنادار دارد. هم‌چنین ترجیح برند بر قصد تکرار خرید خدمات و عملکرد برند تأثیر معناداری دارد. در نهایت، تأثیر معنی‌دار قصد تکرار خرید بر عملکرد برند در صنعت خدمات درمانی تأیید شد.  
نتیجه‌گیری: براساس یافته‌ها می‌توان اظهار نمود که بیمارستان‌ها با توجه به برنامه‌های بهبود کیفیت خدمات می‏توانند برند خود را در بین انبوه مراکز خدمات درمانی ارتقا دهند که هم ارتقای سلامت جامعه و هم افزایش سودآوری را در پی خواهد داشت.
متن کامل [PDF 585 kb]   (1551 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
انتشار الکترونیک: ۱۳۹۶/۶/۲۶