دوره 11، شماره 2 - ( خرداد و تیر 1396 )                   جلد 11 شماره 2 صفحات 173-180 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- مربی گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی،‌ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،‌ تهران، ایران
2- کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، معاونت تحقیقات و فناوری،‌ دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران ، a.farhadi@umsha.ac.ir
3- استادیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، ‌دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،‌ تهران، ایران
4- دانشیار گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
چکیده:   (1981 مشاهده)

زمینه و هدف: در چند سال اخیر مجلات علمی- پژوهشی علوم پزشکی کشور از نظر تعداد، روند رو به رشدی داشته است. این مجلات برای نمایه‌شدن در نمایه‌‌نامه‌های بین‌المللی باید معیارها و استانداردهای لازم را رعایت کنند. این پژوهش با هدف تعیین میزان انطباق الزامات ساختاری مجلات علوم پزشکی کشور با معیارهای نمایه‌سازی Scopus انجام شده‌است.
روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- کاربردی بود که با استفاده از روش‌های کتاب‌سنجی انجام شد. جامعه ی مورد پژوهش را کلیه مجلات علمی - پژوهشی مصوب وزارت بهداشت در سال 1393 تشکیل دادند. ابزار گردآوری داده‌ها سیاهه ی کنترل مستخرج از پایگاه Scopus بود. داده‌ها پس از گردآوری و ورود به رایانه توسط نرم افزار آماری SPSS۲۰  و به کمک روش‌های آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: این مطالعه نشان‌ داد که بیش از نیمی از مجلات علوم پزشکی کشور از بیانیه‌های ویراستاری بین‌المللی پیروی نمی‌کنند. همچنین حضور اعضای هیئت تحریریه بین‌المللی در این مجلات بسیار پایین می‌باشد. به طور میانگین ۸۳/۳% از اعضای هیئت تحریریه مجلات از داخل کشور می باشند. مشارکت نویسندگان غیرایرانی نیز در این مجلات بسیار پایین است. تنها ۵/۷۹% از نویسندگان مجلات علوم پزشکی را غیر ایرانی‌ها تشکیل می‌دهند. 
نتیجه گیری: میزان پیروی مجلات علوم پزشکی کشور از معیارهای مد نظر نمایه ‌نامه Scopus، در سطح مطلوبی قرار ندارد. رعایت کامل این معیارها توسط مجلات می‌تواند مسیر ورود و نمایه سازی را در این نمایه نامه تسهیل نماید.

متن کامل [PDF 464 kb]   (541 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
انتشار الکترونیک: ۱۳۹۶/۴/۲۸