دوره 9، شماره 3 - ( 6-1394 )                   جلد 9 شماره 3 صفحات 214-223 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، معاونت تحقیقات و فناوری، دانشگاه علوم پزشکی گناباد ، Mdastani@gmu.ac.ir
2- دانشجوی کارشناسی هوشبری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد
چکیده:   (5671 مشاهده)
زمینه و هدف: اینترنت و وب از مهم ترین ابزارهای دسترسی به اطلاعات در عصر حاضر هستند و تعیین کیفیت اطلاعات دریافت شده از این ابزار، از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا هدف از این مطالعه، تعیین میزان کاربرد معیارهای کیفیت اطلاعات وب در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد می باشد. 1391 در دانشگاه علوم پزشکی گناباد انجام شد. جامعه ی این - روش بررسی: این پژوهش پیمایشی در سال تحصیلی 92 پژوهش، کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی بودند. به همین منظور، تعداد 235 نمونه از دانشجویان انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه با مقیاس لیکرت استفاده شد که پایایی و روایی آن در مطالعات مشابه تعیین شده بود. نسخه 20 و با استفاده از آمار توصیفی، داده های جمع آوری شده بررسی شد. SPSS با استفاده از نرم افزار 59 درصد) توجه زیادی / یافته ها: نتایج این پژوهش حاکی از آن است که بیشترین تعداد دانشجویان به ربط اطلاعات( 1 44 ) در اولویت بعدی بیشترین میزان توجه / 47 درصد) و قابلیت فهم بودن( 7 / می کنند، و همچنین معیارهای ارزش افزوده( 7 12 درصد) نیز کمترین میزان توجه و کاربرد را در بین / 19 درصد) و اعتبار( 8 / دانشجویان قرار دارند. معیار یکدستی( 1 دانشجویان داشتند. نتیجه گیری: یافته های به دست آمده نشان می دهد که دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد به تمامی معیارهای کیفیت اطلاعات در وب توجه نم یکنند و به هنگام جستجوی اطلاعات در وب، به مربوط بودن اطلاعات و تکراری نبودن، تازه و نوآورانه بودن و قابل فهم بودن اطلاعات دریافتی از وب بیشترین میزان توجه را دارند
متن کامل [PDF 265 kb]   (1900 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
انتشار الکترونیک: ۱۳۹۴/۶/۲۱