دوره 8، شماره 5 - ( 10-1393 )                   جلد 8 شماره 5 صفحات 390-398 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- استادیار گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان
2- استادیار گروه پرستاری بهداشت مادران و کودکان، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان ، Alimovi@yahoo.com
3- دانشجوی کارشناسی‌ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
4- دانشجوی کارشناسی‌ارشد آموزش پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
چکیده:   (5972 مشاهده)

زمینه و هدف: یادگیری مسائل اساسی در پرستاری نیازمند راهبرد جدیدی است که بتوانند باعث ارتقای میزان یادداری دانش پرستاران گردند. هدف این مطالعه، تعیین تأثیر آموزش به روش سخنرانی توسط همکار پرستار، بر یادداری دانش پرستاران بخش‌های ویژه در تفسیر نوار قلب است.

روش بررسی : در این مطالعه تجربی، از بین بخش­های ویژه بیمارستان­های دانشگاه علوم پزشکی سمنان دو بخش به عنوان گروه­های آزمون و کنترل به صورت تصادفی انتخاب شدند. در ابتدا از پرستاران هر دو بخش، پیش آزمون گرفته شد. سپس پرستاران گروه آزمون توسط یکی از همکاران پرستار آموزش تفسیر نوار قلب دیدند. یک­هفته و یک­سال بعد، از پرستاران هر دو گروه، پس­آزمون گرفته شد. در نهایت، داده­ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون­های t زوجی و مستقل تحلیل شدند.

یافته‌ها : میانگین نمره‌ی دانش تفسیر نوار قلب در پیش­آزمون­ گروه آزمون 73/2 ± 55/9 و در گروه کنترل 43/3 ± 82/10 بود. در پس‌آزمون اول، میانگین نمره‌ی گروه آزمون 57/2 ± 27/15 و گروه کنترل 29/3 ± 36/11 بود. در پس­آزمون دوم نیز میانگین نمره‌ی پرستاران گروه آزمون 07/4 ± 82/10 و گروه کنترل 95/2 ± 33/11 بود. بین پیش­آزمون و پس­آزمون اول گروه آزمون تفاوت معنی­داری وجود داشت(001/0 = p )، اما در پس­آزمون دوم این تفاوت، معنی­دار نبود(316/0 = p ).

نتیجه‌گیری: سخنرانی توسط همکار در کوتاه مدت باعث بهبود دانش پرستاران در ارتباط با تفسیر نوار قلب می­شود. اما این روش در مطالب آموخته شده یادداری ایجاد نمی­کند. بنابراین پیشنهاد می ­ شود در برنامه­های آموزش ضمن خدمت پرستاران در تفسیر نوار قلب از سایر روش­های آموزشی استفاده شود.

متن کامل [PDF 333 kb]   (1609 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
انتشار الکترونیک: ۱۳۹۳/۱۲/۲