دوره 7، شماره 2 - ( 4-1392 )                   جلد 7 شماره 2 صفحات 143-153 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- ، Farzadnazem100@yahoo.com
چکیده:   (7082 مشاهده)

زمینه و هدف : یافته‌های اپیدمیولوژیک، سطح لپتین، آدیپونکتین پلاسمایی و شاخص HOMA وابسته به چاقی را به عنوان بیومارکرهای پیش گو کننـده بیمـاری آسـم آشکـار کـرده اسـت. لـذا تعیـین ارتبـاط بالیـنی نسبـت لپتین/ آدیپونکتین پلاسما در دگرگونی مقاومت انسولین HOMA) ) و ظرفیت‌های دینامیک ریه تحت شرایط آسم مزمن با ترکیب بدنی چاق هدف این مقاله را تشکیل می‌دهد.

روش بررسی: در این مطالعه توصیفی تحلیلی 39 مرد بیمار آسم با دامنه سنی 30 تا 58 سال و میانگین نمایه جرم بدن 06/1 ± 4/31 کیلوگرم بر مترمربع از سه مرکز درمانی شهرستان ساوه داوطلبانه شرکت کردند. سطح ضایعه به روش ATS و نشانگان تنگی نفس ( DSI ) مطابق پیشنهاد NYHA تعیین گردید. غلظت‌های پایه لپتین، آدیپو نکتین و انسولین پلاسمایی ناشتا با روشهای الیزا و آنزیماتیک اندازه گیری شدند. متغیرهای تنفسی FEV1/FVC ، PEF و FEF 25% -75% مطابق شاخص KNUDSON سنجیده شد.

یافته‌ها : شاخص HOMA با لپتین/ آدیپونکتین و سطح لپتین پایه پلاسمایی بترتیب همبستگی مثبت و منفی بدست آمـد(05/0 p < ). بیـن نسبت آدیپوکاینی با غلظت لپتین ناشتا نیز رابطه معکوس معنا دار مشاهده گردید(05/0 p < ). بین پارامترهای FVC% و FEV1/FVC بترتیب با سطوح لپتین و آدیپونکتین پلاسمایی، همبستگی معنادار بدست آمد(05/0 p < ).

نتیجه‌گیری : لپتین/ آدیپونکتین پایه پلاسمایی در کنار شاخص HOMA ، یک نشانگر مناسب برای اهداف تشخیـصی نشانگـان اولیه بیماران آسمی چاق پیکر به نظر می‌رسد. با این حال، یافته‌ها نشان دادند که FEV1/FVC و Adipo/lep ، مداخله گری موثر در ارزیابی رابطه بین سندرم چاقی و کارایی تنفسی بیماران آسم می‌باشند.

متن کامل [PDF 324 kb]   (2596 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
انتشار الکترونیک: ۱۳۹۲/۵/۲